กำลังโหลด...

ข้อควรรู้เกี่ยวกับการคุ้มครองเงินฝาก 2021

หลักสูตรนี้ จัดทำเพื่อให้พนักงานธนาคารได้ทราบเกี่ยวกับพระราชบัญญัติสถาบันคุ้มครองเงินฝาก เพื่อใช้อ้างอิงและตอบคำถามลูกค้าในเรื่องหลักเกณฑ์การคุ้มครองเงินฝาก

หลักสูตรทั้งหมด