กำลังโหลด...

International Trade and FX

หลักสูตรนี้เป็นการเล่าเรื่องที่สำคัญสำหรับผู้ส่งออกและนำเข้าว่าทำอย่างไร จึงจะขายของให้ได้เงิน และ จ่ายเงินให้ได้ของ มีการอธิบายเรื่องยากให้ง่าย เพื่อให้เข้าถึงกลุ่ม SME ได้  เหมาะกับ RM ผู้ดูแลลูกค้า พนักงานสาขาและ พนักงานธนาคารทั่วไปที่สนใจ 

หลักสูตรทั้งหมด