กำลังโหลด...

 

 

ข่าวสาร

เปิดอบรมหลักสูตรเพื่อขอรับใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันวินาศภัย รอบเดือนพฤษภาคม 2566 (Virtual Classroom)

วัน-เวลา เปิดอบรมหลักสูตรเพื่อขอรับใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันวินาศภัย รอบเดือนมีนาคม 2566 1) 9 พฤษภาคม 2566 เวลา 07:30-19:30 น.  2) 23 พฤษภาคม 2566 เวลา 07:30-19:30 น.&nb อ่านต่อ

เปิดอบรมหลักสูตรเพื่อขอรับใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันชีวิต รอบเดือนพฤษภาคม 2566 (Virtual Classroom)

วัน-เวลา เปิดอบรมหลักสูตรเพื่อขอรับใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันชีวิต รอบเดือนพฤษภาคม 2566 1) 8 พฤษภาคม 2566 เวลา 07:30 - 19:30 น. 2) 22 พฤษภาคม 2566 เวลา 07:30 - 19:30 น. อ่านต่อ

เปิดอบรมหลักสูตรเพื่อขอรับใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันชีวิต รอบเดือนมีนาคม 2566 (Virtual Classroom)

วัน-เวลา เปิดอบรมหลักสูตรเพื่อขอรับใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันชีวิต รอบเดือนมีนาคม 2566 1) 20 มีนาคม 2566 เวลา 07:30 - 19:30 น. >>รายชื่อผู้เข้าอบรม<< อ่านต่อ

เปิดอบรมหลักสูตรเพื่อขอรับใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันวินาศภัย รอบเดือนมีนาคม 2566 (Virtual Classroom)

วัน-เวลา เปิดอบรมหลักสูตรเพื่อขอรับใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันวินาศภัย รอบเดือนมีนาคม 2566 1) 21 มีนาคม 2566 เวลา 07:30-19:30 น. >>รายชื่อผู้เข้าอบรม<< 2) 27 มีนาคม อ่านต่อ

ผู้อำนวยการสถาบันธนาคารไทยร่วมพิธีลงนาม MOU ในงาน “คุณวุฒิวิชาชีพ คุณวุฒิของคนทำมาหากิน”

  เมื่อวันพุธที่ 14 กันยายน 2565 คุณกิตติยา โตธนะเกษม ผู้อำนวยการสถาบันธนาคารไทย ได้ร่วมพิธีลงนาม MOU ในงาน “คุณวุฒิวิชาชีพ คุณวุฒิของคนทำมาหากิน” และพิธีแสดงเจต อ่านต่อ

สถาบันธนาคารไทย (TBAC) จัดประชุมหารือแผนกลยุทธ์ TBAC 2.0

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 8 กันยายน 2565 เวลา 13.30-15.30 น. ณ ห้อง Grand Hall, The Bangkok Club อาคารสาทรซิตี้ทาวเวอร์ ชั้น 28 TBAC ได้จัดประชุมร่วมกับธนาคารสมาชิก 15 แห่ง หารือแผนกลยุทธ์ ในการแก้ อ่านต่อ

โครงการ Findi for Future ขยายเวลาเปิดรับสมัคร

ธนาคารแห่งประเทศไทย ร่วมกับ สมาคมธนาคารไทย เปิดหลักสูตรออนไลน์เพื่อพัฒนาทักษะของ ผู้ประกอบการ และประชาชนให้พร้อมรับมือกับโลกดิจิทัล และการทำธุรกิจในยุคหลังโควิด 19 เรียนฟรีทางออ อ่านต่อ

เปิดตัวโครงการ "FinDi for Future สู่โลกธุรกิจยุคดิจิทัล"

ธนาคารแห่งประเทศไทย ร่วมกับ สมาคมธนาคารไทย เปิดหลักสูตรออนไลน์เพื่อพัฒนาทักษะของ ผู้ประกอบการ และประชาชนให้พร้อมรับมือกับโลกดิจิทัล และการทำธุรกิจในยุคหลังโควิด 19 เรียนฟรีทางออ อ่านต่อ

เปิดอบรมหลักสูตรเพื่อขอรับใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันวินาศภัย รอบเดือนพฤษภาคม 2566 (Virtual Classroom)

วัน-เวลา เปิดอบรมหลักสูตรเพื่อขอรับใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันวินาศภัย รอบเดือนมีนาคม 2566 1) 9 พฤษภาคม 2566 เวลา 07:30-19:30 น.  2) 23 พฤษภาคม 2566 เวลา 07:30-19:30 น.&nb อ่านต่อ

เปิดอบรมหลักสูตรเพื่อขอรับใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันชีวิต รอบเดือนพฤษภาคม 2566 (Virtual Classroom)

วัน-เวลา เปิดอบรมหลักสูตรเพื่อขอรับใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันชีวิต รอบเดือนพฤษภาคม 2566 1) 8 พฤษภาคม 2566 เวลา 07:30 - 19:30 น. 2) 22 พฤษภาคม 2566 เวลา 07:30 - 19:30 น. อ่านต่อ

เปิดอบรมหลักสูตรเพื่อขอรับใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันชีวิต รอบเดือนมีนาคม 2566 (Virtual Classroom)

วัน-เวลา เปิดอบรมหลักสูตรเพื่อขอรับใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันชีวิต รอบเดือนมีนาคม 2566 1) 20 มีนาคม 2566 เวลา 07:30 - 19:30 น. >>รายชื่อผู้เข้าอบรม<< อ่านต่อ

เปิดอบรมหลักสูตรเพื่อขอรับใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันวินาศภัย รอบเดือนมีนาคม 2566 (Virtual Classroom)

วัน-เวลา เปิดอบรมหลักสูตรเพื่อขอรับใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันวินาศภัย รอบเดือนมีนาคม 2566 1) 21 มีนาคม 2566 เวลา 07:30-19:30 น. >>รายชื่อผู้เข้าอบรม<< 2) 27 มีนาคม อ่านต่อ

ไม่พบข่าวในหมวด "ประกาศ" ค่ะ

หลักสูตร

PDPA : การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

หลักสูตรนี้ นำเสนอเกี่ยวกับหลักการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและแนวปฏิบัติที่ถูกต้องตาม PDPA  เพื่อให้เข้าใจสิทธิของเจ้าของข้อมูล ตระหนักถึงความสำคัญและเข้าใจหลักการ และแนวปฏิบัติของการคุ้มครองข้อมูล อ่านต่อ

หลักสูตรการป้องกันการฟอกเงิน (AML/CTPF)

หลักสูตรนี้ (เป็น Edition 2 ที่ได้มีการปรับปรุงตามประกาศใหม่) ให้ความรู้เกี่ยวกับความหมายของการฟอกเงินและสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย วิธีการป้องกันไม่ให้สถาบันการเงินเป็นเครื่องมือในการฟอกเงิน อ่านต่อ

Industry Code of Conduct

หลักสูตรนี้นำเสนอหลักการจริยธรรม ซึ่งเป็นมาตรฐานกลางในเรื่องจริยธรรมของระบบธนาคารพาณิชย์ไทย โดยสื่อสารในรูปบทความสั้นๆ ที่มีภาพ และ VDO ประกอบ พร้อมยกตัวอย่างให้พนักงานทั่วไปได้เข้าใจและเห็นภาพเป็นรูป อ่านต่อ

Market Conduct 2022

การใส่ใจในการบริการลูกค้าอย่างเป็นธรรม (Market Conduct) จะทำให้ประชาชนได้รับบริการที่มีคุณภาพดีขึ้นและให้ความเชื่อมั่นไว้วางใจระบบธนาคารมากขึ้น หลักสูตรนี้จะให้แนวคิดและแนวปฏิบัติสำหรับสถาบันการเงินใน อ่านต่อ

Digital ID เรื่องใกล้ตัวคุณ

ประเทศไทยกำลังจะทำ National Digital ID ซึ่งจะเปลี่ยน กระบวนการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทั้งหมด หลักสูตรนี้จึงเหมาะกับพนักงานธนาคาร และบุคคลทั่วไป เพื่อรับรู้การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีที่นำไปสู่ประสบการณ์ อ่านต่อ

ปลอดภัยอย่างไรใน Cyber

หลักสูตรนำเสนอเรื่องภัยจากเทคโนโลยีใกล้ตัว และ วิธีการใช้ Internet รวมถึงการดูแลข้อมูลส่วนบุคคลและขององค์กรให้ปลอดภัย เหมาะกับพนักงานทั่วไป อ่านต่อ

Investment Consultant

หลักสูตรให้ความรู้เกี่ยวกับการเงินการลงทุนขั้นพื้นฐาน ผลิตภัณฑ์ตลาดทุนที่เป็นตราสารทั่วไป กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องและการให้คำแนะนำการลงทุนที่เหมาะสม  หลักสูตรจัดทำเป็นสรุปและอธิบายอ้างอิงจากเนื้ อ่านต่อ

Commercial Lending

หลักสูตรให้ความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานการพิจารณาสินเชื่อธุรกิจ (Medium Enterprises)  รวมทั้งการวิเคราะห์งบการเงินและให้แนวทางการพิจารณาสินเชื่อ ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สินเชื่อและแนวทางการจัดวงเงินใ อ่านต่อ

โครงการ "FinDi for Future สู่โลกธุรกิจยุคดิจิทัล"

ธนาคารแห่งประเทศไทย ร่วมกับ สมาคมธนาคารไทย เปิดหลักสูตรออนไลน์เพื่อพัฒนาทักษะของ ผู้ประกอบการ และประชาชนให้พร้อมรับมือกับโลกดิจิทัล และการทำธุรกิจในยุคหลังโควิด 19 เรียนฟรีทางออ อ่านต่อ

บทความ

มารู้จัก O.MG CABLE กันเถอะ!

     สายชาร์จโทรศัพท์มือถือ นอกจากจะใช้สำหรับชาร์จโทรศัพท์มือถือแล้ว ยังใช้สำหรับถ่ายโอนข้อมูลระหว่างโทรศัพท์มือถือกับเครื่องคอมพิวเตอร์ นอกจากนี้ยังสามารถใช้สายชาร์จโทรศัพท์ในกา อ่านต่อ

มารู้จัก O.MG CABLE กันเถอะ!

     สายชาร์จโทรศัพท์มือถือ นอกจากจะใช้สำหรับชาร์จโทรศัพท์มือถือแล้ว ยังใช้สำหรับถ่ายโอนข้อมูลระหว่างโทรศัพท์มือถือกับเครื่องคอมพิวเตอร์ นอกจากนี้ยังสามารถใช้สายชาร์จโทรศัพท์ในกา อ่านต่อ