กำลังโหลด...

Digital ID เรื่องใกล้ตัวคุณ

ประเทศไทยกำลังจะทำ National Digital ID ซึ่งจะเปลี่ยน
กระบวนการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทั้งหมด หลักสูตรนี้จึงเหมาะกับพนักงานธนาคาร และบุคคลทั่วไป เพื่อรับรู้การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีที่นำไปสู่ประสบการณ์ในรูปแบบใหม่ ในการพิสูจน์และยืนยันตัวตน
 

หลักสูตรทั้งหมด