กำลังโหลด...

โครงการ "FinDi for Future สู่โลกธุรกิจยุคดิจิทัล"

ธนาคารแห่งประเทศไทย ร่วมกับ สมาคมธนาคารไทย เปิดหลักสูตรออนไลน์เพื่อพัฒนาทักษะของ ผู้ประกอบการ และประชาชนให้พร้อมรับมือกับโลกดิจิทัล และการทำธุรกิจในยุคหลังโควิด 19

เรียนฟรีทางออนไลน์ ได้ทุกที่ ทุกเวลา ขยายเวลาเปิดรับสมัครโดยจะปิดรับเมื่อเต็มจำนวนและสามารถเรียนได้ถึง วันที่ 31 ธ.ค. 2565 ที่ลิงก์นี้เลย https://findi.tbac.or.th

 

หลักสูตรทั้งหมด