กำลังโหลด...

Industry Code of Conduct

หลักสูตรนี้นำเสนอหลักการจริยธรรม ซึ่งเป็นมาตรฐานกลางในเรื่องจริยธรรมของระบบธนาคารพาณิชย์ไทย โดยสื่อสารในรูปบทความสั้นๆ ที่มีภาพ และ VDO ประกอบ พร้อมยกตัวอย่างให้พนักงานทั่วไปได้เข้าใจและเห็นภาพเป็นรูปธรรมในการปฏิบัติได้  เหมาะกับพนักงาน และผู้บริหารทุกระดับ โดยเฉพาะผู้ที่เพิ่งเข้าสู่วงการธนาคาร

หลักสูตรทั้งหมด