กำลังโหลด...

หลักสูตรการป้องกันการฟอกเงิน (AML/CTPF)

หลักสูตรนี้ (เป็น Edition 2 ที่ได้มีการปรับปรุงตามประกาศใหม่) ให้ความรู้เกี่ยวกับความหมายของการฟอกเงินและสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย วิธีการป้องกันไม่ให้สถาบันการเงินเป็นเครื่องมือในการฟอกเงิน โดยการรู้จักลูกค้า การรายงานและการบริหารความเสี่ยง รวมทั้งให้ทราบถึงกฎหมายและบทลงโทษที่เกี่ยวข้อง เหมาะกับพนักงานและผู้บริหารธนาคาร

(อ้างอิงจาก พ.ร.บ. ฟอกเงิน ปี พ.ศ. 2542 และ
พ.ร.บ.สนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย ปี พ.ศ. 2559)

หลักสูตรทั้งหมด