กำลังโหลด...

ประวัติ ความเป็นมา

2562

- เปิดให้ธนาคารสมาชิกเข้าใช้งานระบบ LXP บนเว็บไซต์
- พัฒนาหลักสูตรพื้นฐานสำหรับระบบธนาคาร และหลักสูตรสำหรับทักษะในอนาคต

 

2561

- สร้างองค์ประกอบสำคัญของ TBAC ใน 4 ด้านหลัก ได้แก่ การจ้างบุคลากร การจัดหาที่ตั้งสำนักงาน การคัดเลือก Learning Platform และการพัฒนาหลักสูตรพื้นฐานสำคัญ
- ผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการของสมาคม และลงนามในสัญญาการใช้งานระบบ LXP (Learning Experience Platform) ของบริษัท SmartUp