กำลังโหลด...

Learning Platform

Digital Content ของสถาบันธนาคารไทย อยู่ในรูปแบบ Micro-Learning ที่มีเนื้อหาที่ถูกออกแบบให้อ่านง่าย กระชับ และประกอบไปด้วยสื่อการเรียนรู้หลากหลายรูปแบบ เช่น ภาพ อินโฟกราฟิก วิดีโอ และ ข้อคำถามหรือโพลล์ เพื่อให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมระหว่างการเรียน นอกจากนี้ยังสามารถเรียนได้ทุกที่ทุกเวลาผ่านทางแอปพลิเคชันบนโทรศัพท์มือถือ และเว็บไซต์